Primærprodusenter

Kontaktdetaljer

Besøksadresse

Bjørnen, gamlevegen 4 2879 Odnes

Telefon

61126000

Kontortid

Mandag mellom kl. 10:00 - 15:00

Primærprodusent

Skjema for deg som vil bli vår samarbeidspartner

 
 
 
 
 
 
 

Primærproduksjon er produksjon, oppdrett eller dyrking av råvarer, medrekna innhausting, mjølking og husdyrproduksjon før slakting. Jakt, fiske og innhausting av viltveksande vekstar er også omfatta.


Les mer på mattilsynets hjemmeside

Postadresse

Bjørnen, Gamlevegen 4

2879 Odnes

GDPR

© Copyright - SENHO HOLDING AS